<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Căn cứ Thành Ủy Mỹ Tho

Di tích tọa lạc tại ấp 3A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trong thời kỳ chiến tranh 1954 - 1975, Thành ủy đã bám trụ tại đây để xây dựng cơ sở chỉ đạo các lực lượng vũ trang cách mạng đối phó với lực lượng của chính quyền Sài Gòn. Các nhân vật lãnh đạo cách mạng khu 8, Trung ương Cục cũng từng lưu lại đây chỉ đạo các chiến dịch quan trọng. Đặc biệt trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, nơi đây là điểm xuất phát tấn công thành phố Mỹ Tho.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt