<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Hàm Trực

Danh sĩ Nguyễn Hàm Trực cũng có tên khác nữa là Nguyễn Hàm Nghi, không rõ năm sinh, năm mất, em danh sĩ Nguyễn Hàm Ninh và Nguyễn Hàm Trạch, quê làng Phù Hoá, phủ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là làng Trung Thuần, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Nguyễn Hàm Trực tài học rất uyên bác, nổi tiếng văn thơ, đỗ cử nhân và được bổ làm Tri huyện huyện Nguyên Hương, có tinh thần dân tộc, nên được nhân dân cảm phục. Ông cũng có óc khoa học, kỹ thuật, từng sáng chế tàu, thuyền, máy móc.

Về sau ông bỏ quan, theo Bạch Xỉ Đoàn Chí Tuân chống chính quyền triều Nguyễn, và thực dân Pháp xâm lược. Nghĩa quân thất bại, ông mất tích.

Ông có sáng tác truyện thơ Nàng chuột còn được truyền tụng.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt