<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Con
Hương Sơn - Hà Tĩnh

Phụ lưu bên trái của sông Ngàn Phố ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.


Nghệ An

Phụ lưu bên trái trên sông Cả của tỉnh Nghệ An nguồn từ rừng núi Quỳ Châu, đoạn trên là sông Hiếu chảy qua xã cũ Hiếu Nghĩa ở huyện lị Nghĩa Đàn xuống đến Cây Chanh ở giáp giới huyện Nghĩa Đàn và huyện Anh Sơn đổ vào sông Cả.  Sông Con là con đường thuỷ quan trọng đưa gỗ vùng Quỳ Châu, Nghĩa Đàn về Bến Thuỷ, thành phố Vinh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt