<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Mậu

Nguyễn Mậu là chí sĩ tham gia phong trào kháng Pháp ở vùng Nghệ Tĩnh. Không rõ năm sinh, năm mất và quê quán. Ông vốn là bộ tướng của Phan Đình Phùng.

Ông thi đỗ Phó bảng và theo nhà cách mạng họ Phan với vai trò là chỉ huy đội quân cách mạng ở phủ Anh Sơn (thuộc các huyện Anh SơnĐô Lương, tỉnh Nghệ An ngày nay).

Ông tham dự nhiều trận chiến, nhất là trận thắng lợi vẻ vang ở vùng Vụ Quang. Khi phong trào Cần vương tan rã, Phan Đình Phùng mất, ông bị quân Pháp bắt được rồi đem xử chém tại Huế.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt