<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Hữu Quynh

Danh tướng Nguyễn Hữu Quynh đời nhà Nguyễn, không rõ năm sinh năm mất, quê làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hoá (nay là xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá). Ông là người cùng một dòng dõi với vị danh tướng đời Nguyễn sơ là Nguyễn Hữu Dật.

Ông theo chúa Nguyễn Phúc Ánh và được cử về chiêu tập những nhà chí sĩ và những nghĩa quân trung kiên để chờ cơ hội khởi binh đánh Tây Sơn. Ông được thăng chức Vệ uý.

Ông vốn là người theo đạo Thiên Chúa, khi có lệnh của vua Minh Mạng cấm ngặt việc truyền đạo, và buộc những con chiên phải bỏ đạo, ông cương quyết không tuân theo lệnh của nhà vua, nên bị giết. Về sau, ông được giáo hội Thiên chúa phong Á Thánh.

Mộ ông được chôn tại xứ Kim Sen, thuộc tỉnh Quảng Bình. Trước mộ có đôi câu đối được dịch nghĩa như sau:

Nghĩa khí nêu cao trên đất nước,

Oai linh phù hộ khắp non sông.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt