<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lăng Trường Diên

Lăng Trường Diên thờ chúa Nguyễn Phúc Lan, hiện toạ lạc ở làng An Bằng, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chúa Nguyễn Phúc Lan sinh ngày 13/8/1610, là con thứ hai của chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Lúc đầu, làm chức phó tướng, sau được lên làm Thế Tử thay cho anh là Phúc Kỳ đã mất.

Năm 1635, chúa Nguyễn Phúc Nguyên mất, Nguyễn Phúc Lan lên ngôi, thường gọi là chúa Thượng. Chúa là người có công xây dựng thành Kim Long thành thủ phủ của xứ Đàng Trong để chống lại họ Trịnh. Chúa mất ở phá Tam Giang vào ngày 19/3/1648 trên đường từ chiến trận trở về. Sau được phong là Thần Tông Hiếu Chiêu Hoàng đế.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt