<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Lăng Xương Thọ

Lăng Xương Thọ thờ bà Từ Dũ, vợ vua Thiệu Trị, mẹ vua Tự Đức. Lăng nằm trong khuôn viên của lăng Thiệu Trị, thuộc xã Thuỷ Bằng, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Bà tên huý là Phạm Thị Hằng, sinh ngày 20/6/1810 tại Gò Công, mất ngày 22/5/1910 tại Huế.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt