<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đình Kỳ Hà

Ngôi đình ở ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đình đã được công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh ngày 20-12-2000.

Đình được xây dựng vào đầu thế kỷ XIX. Năm 1852, đình được vua Tự Đức Sắc phong "Thành Hoàng Bổn Cảnh". Do có vị trí đặc biệt, nằm gần căn cứ rừng Dơi, nên đình là một trong những cơ sở hoạt động cách mạng từ những ngày đầu thành lập đảng Cộng sản. Khi bị mật thám ruồng bố, thì cán bộ nhân dân từ đình chạy vào rừng Dơi ẩn náu, bình yên lại trở ra hoạt động cách mạng.

Khi Pháp trở lại xâm lược miền Nam, thực hiện chính sách tiêu thổ kháng chiến, nhân dân Phú Đức đã tháo dỡ ngôi đình. Năm 1956, đình được xây dựng lại. Trong giai đoạn 1956 - 1975, đình là nơi diễn ra nhiều cuộc họp của cán bộ cách mạng và nhân dân trong vùng.

Hàng năm, đình có các lệ cúng theo âm lịch:

- Giổ Tổ Hùng Vương: mùng 10 tháng 3

- Lễ Thượng điền: 15-16 tháng 3

- Lễ Hạ điền: 15 -16 tháng 11


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt