<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tôn Thất Hiệp

Anh hùng kháng Pháp Tôn Thất Hiệp là cận vệ của vua Hàm Nghi. Con danh tướng Tôn Thất Thuyết, quê thôn Phú Mộng, xã Xuân Long, tỉnh Thừa Thiên (nay là xã Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Khi kinh đô Huế thất thủ (1885), vua Hàm Nghi ra lập chiến khu ở Quảng Bình, ông mới 15 tuổi vẫn theo làm cận vệ. Nơi rừng núi tỉnh Quảng Bình khi cha là Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện, ông và anh là Tôn Thất Đạm hết lòng giữ an ninh cho nhà vua. Đến khi hai tên phản bội là Trương Quang Ngọc và Nguyễn Đình Tính đưa quân Pháp lên vùng Tá Bào bắt vua Hàm Nghi, đang đêm ông sực tỉnh giấc, cầm gươm xông ra ngăn chận. Không may ông bị một tên lính người Mường phóng một ngọn giáo xuyên ngực, ông ngã xuống chết ngay. Ông hy sinh trong đêm 1-11-1888 hưởng dương 18 tuổi.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt