<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thành lập thành phố Uông Bí

Sơ lược
 

Ngày 25.2.2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 12/NQ-CP về việc thành lập thành phố Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Uông Bí.

Chi tiết
 

Thành phố Uông Bí có diện tích tự nhiên 25.630,77 ha và 157.779 nhân khẩu với 11 đơn vị hành chính cấp xã gồm 7 phường (Nam Khê, Trưng Vương, Quang Trung, Bắc Sơn, Vàng Danh, Thanh Sơn, Yên Thanh) và 4 xã (Phương Nam, Phương Đông, Điền Công, Thượng Yên Công).

Sau khi thành lập thành phố Uông Bí, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước có 3 thành phố trực thuộc tỉnh là Hạ Long, Móng Cái và Uông Bí.

Thông tin mở rộng
 

Uông Bí phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người là 3.000 USD

Từ năm 2005-2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Uông Bí ước đạt 17%/năm, thu nhập bình quân đầu người là 1.465 USD/người/năm.

Với lợi thế có khu di tích danh thắng Yên Tử và các khu du lịch tâm linh, sinh thái khác trên địa bàn nên lượng khách du lịch đến thành phố Uông Bí năm 2010 ước đạt 3 triệu lượt, tốc độ tăng bình quân là 57,7%/năm.

Thành phố Uông Bí phấn đấu đến 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.000 USD trở lên, số hộ nghèo giảm còn dưới 1%.

Uông Bí là đô thị có nhiều dân tộc thiểu số cư ngụ như: dân tộc Dao, Tày, Hoa, Nùng...

Uông Bí

Được thành lập theo Quyết định số 180/CP ngày 28.10.1961 của Chính Phủ, tính đến ngày trở thành thành phố, thị xã Uông Bí có 11 đơn vị hành chính cấp xã (7 phường và 4 xã).

Năm 2008, Uông Bí được công nhận là đô thị loại 3 nằm trong tâm điểm động lực phát triển của miền Bắc (Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh) và là trung tâm Phật giáo, Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.

Thông tin tham khảo
 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt