<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Cồn Cồng

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1936, ở xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Các nhà khảo cổ đã tiến hành đào thám sát năm 1990 với diện tích 4m2, tầng văn hoá dày 0,45m. Hiện vật là mảnh đồng vỡ và 1 khuôn đúc bằng đất nung, cùng với nhiều mảnh gốm. Di chỉ có niên đại thuộc văn hoá khảo cổ học Đông Sơn.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt