<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vũ Phát

Tuỳ tướng Vũ Phát tục gọi là Bang Như, không rõ năm sinh, năm mất và quê quán ở đâu. Ông là tuỳ tướng của Phan Đình Phùng, nhà lãnh đạo phong trào kháng Pháp tại vùng Nghệ Tĩnh từ năm 1886 đến năm 1895.

Ông thi đỗ Võ cử, nhưng cũng rất hay chữ, được cử cầm đầu quân thứ đóng ở hạt Kỳ Anh. Sau thất trận, đưa về Kinh và bị tội chém.

Ông là tác giả bài văn tế bằng quốc âm do cụ Phan Đình Phùng đọc trong dịp lễ đại táng tướng Cao Thắng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt