<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Khu công nghiệp Minh Thành

Khu công nghiệp Minh Thành với tổng diện tích quy hoạch 513ha; chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sài Gòn – Bình Phước. Khu công nghiệp Minh Thành thuộc xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Toàn khu công nghiệp là đất cao su do Công ty Cao su Sông Bé góp vốn liên doanh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt