<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Trận Tốt Động - Chúc Động

Sơ lược
 

Ngày 6 tháng 10 năm Bính Ngọ (7.11.1426), sau khi tập trung một binh lực lớn trong tay và giữ chức Tổng binh thay cho Trần Trí, Vương Thông đã âm mưu tấn công tiêu diệt nghĩa quân Lam Sơn, dập tắt phong trào yêu nước của người dân Việt, lập lại nền thống trị của nhà Minh như trước đây.

Chi tiết
 

Ngày 5 tháng 11 năm 1426, Vương Thông hạ lệnh cho 3 cánh quân tiến ra chiếm các căn cứ, đích thân Vương Thông chỉ huy cánh quân thứ nhất qua cầu Tây Dương (Cầu Giấy) đến đóng ở bến Cổ Sở (bến Giá, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức). Cánh quân thứ 2 do Lý An, Phương Chính qua Yên Quyết (Cống Cót, nay thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) đến chiếm đóng cầu Sa Đôi (trên sông Nhuệ, nay thuộc Từ Liêm). Cánh quân thứ 3 do Sơn Thọ, Mã Kỳ chỉ huy qua cầu Nhân Mục (Cống Mọc, nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) tiến xuống chiếm cầu Thanh Oai (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai).

Đây là 3 cứ điểm then chốt, có vai trò quan trọng trong tuyến phòng thủ và vây quét nghĩa quân Lam Sơn của giặc Minh ở phía Tây Nam Đông Quan. Nếu chiếm được những vị trí này, quân Minh có thể tấn công vào căn cứ của nghĩa quân ở khu vực núi Ninh (Ninh Sơn), sông Đáy (Ninh Giang, nay thuộc Chương Mỹ, Hà Nội) để tiến thẳng vào vùng Thanh- Nghệ, tiêu diệt nghĩa quân Lam Sơn.

Ngày 6.11.1426, đạo quân của Vương Thông sa vào trận địa của quân Lam Sơn; đến ngày 7.11.1426, hơn 60.000 quân Minh bị tiêu diệt và bị bắt sống ở Ninh Kiều, Tốt Động, chiến thắng Tốt Động – Chúc Động đã góp phần quan trọng vào chiến dịch giải phóng Đông Quan.

Thông tin mở rộng
 

Các địa danh nổi tiếng trong trận Tốt Động – Chúc Động

Cánh đồng mênh mông phía trước sân đình Tốt Động hiện nay chính là trận địa mà nghĩa quân Lam Sơn chiến đấu chống quân Minh suốt 3 ngày đêm (từ ngày 5 – 7.11.1426).

Đồng Gàn là nơi bắn pháo hiệu của Bộ chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn; gò Trống, gò Kèn là nơi phát lệnh thúc quân; gò Đồng Giả là nơi nghĩa quân dựng bản doanh giả nhử quân Minh vào tử địa; đồng Vỡ là nơi quân giặc bị vỡ trận; đồng Gạo là nơi người dân cất giữ lương thảo thu được của giặc; bãi Mả Dù là mồ chôn thây giặc chết trận Ninh Kiều; bãi Ma Hè là mồ chôn giặc chết trận Tốt Động; đồng Mồ (theo sách chỉ của vua, sau trận chiến, người dân địa phương đã thu dọn hài cốt của giặc Minh đem chôn ở gò cao và xây tường bao chung).

Hiện trong dinh đồng Mồ còn dựng tấm bia ghi rõ việc đóng góp của dân làng để làm nghĩa chủng và một bài văn tế cô hồn.

Ý nghĩa của chiến thắng Tốt Động - Chúc Động

Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động là một trong những chiến thắng lớn nhất, quan trọng nhất của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống quân Minh xâm lược. Trong lịch sử dân tộc, đây là mắt xích quan trọng nối Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Thông tin tham khảo
 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt