<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Mai

Danh sĩ Nguyễn Mai cháu thi hào Nguyễn Du, quê xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm Canh Tý (1900), ông đỗ cử nhân cùng khoa với Phan Bội Châu, năm Giáp Thìn (1904), đỗ tiến sĩ, cùng khoa với Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng nên tục gọi là Nghè Mai.

Khi ông thi đỗ, Phan Bội Châu có câu đối mừng:

“Tao tế diệc thiên sở vi, hạnh bất sinh Đường Ngu tam đại dĩ tiến, kim bảng thạch bi, tiện thị ngô nhân hi thế sự;

Học giới chí kim tối thịnh, thỉnh thí vấn Âu Á ngũ châu nhi ngoại, hồng thiên đại bút, quả như ngã bối quyết khoa văn”.

Nghĩa:

“Nên danh bởi phận trời cho, nay không sinh Đường Ngu tam đại xưa kia, bia đá bảng vàng, bất quá người ta bày chuyện nhảm; Việc học đến nay thịnh quá, xin thử hỏi Âu Á năm châu ngoài cõi, văn hay luận giỏi, đâu như khoa cử lối mình đây”.

Năm Giáp Ngọ (1954), ông mất, thọ 78 tuổi.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt