<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Nghiễm

Tiểu sử
 

Danh thần Nguyễn Nghiễm (阮儼) đời Lê Thuần Tông (黎純宗; 1699 - 1735), tự Hi Tự, hiệu Nghị Hiên, biệt hiệu Hồng Ngự cư sĩ, quê làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (nay thuộc xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Ông là thân phụ của đại thi hào Nguyễn Du, con trưởng của ông là Nguyễn Khản làm đến Tham tụng triều Lê.

Năm Tân Hợi (1731), ông đỗ Hoàng giáp lúc 23 tuổi (đỗ cử nhân năm 16 tuổi). Làm đến Thượng thư, sung chức Tham tụng, Đại tư đồ. Ông có công đánh dẹp ở nhiều nơi, làm Đại tư không, tước Xuân Quận Công, rồi trí sĩ (1771).

Năm Ất Mùi (1775) ông mất, thọ 67 tuổi, được truy phong Trung đẳng phúc thần.

Tác phẩm
 

Ông cùng Ngô Thì Sĩ có làm lời chú và lời bàn trong bộ Đại Việt sử kí bản kỉ tục biên. Ngoài ra, ông còn soạn các tác phẩm:

  • Quân trung liên vịnh

  • Việt sử bị lãm

  • Lạng Sơn đoàn thành đồ chí

  • Xuân đình tạp vịnh

  • Cổ lễ nhạc chương thi văn tập

  • Khổng Tử mộng Chu Công

Ông có nhiều bài phú rất hay còn được truyền tụng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt