<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Vương Thức

Chiến sĩ kháng Pháp Vương Thức sinh năm Canh Dần (1830), là con trưởng cụ Thủ chỉ Vương Ngọc Kinh, quê ở làng Trang Nương nay thuộc xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Khi Nguyễn Xuân Ôn dựng cờ khởi nghĩa chống Pháp vào năm 1885, thân sinh ông cho ông theo giúp dưới cờ nghĩa quân.

Vương Thức được cử làm Đội trưởng nghĩa quân làng Trang Nương (sau đổi là làng Xuân Đào) và lấy tên đội là “Xuân Nghĩa Đội”. Lễ xuất quân vào khoảng tháng 10-1885, bấy giờ ông đã 55 tuổi. Số đội viên lên đến hàng trăm, gia nhập trong đạo quân Đông Bắc do Đề đốc Phan Bá Niên chỉ huy.

Ông tích cực chiến đấu trong hàng ngũ những người yêu nước.

Năm Canh Dần (1890) ông mất, thọ 60 tuổi. Sau khi ông mất, các thành viên của đội như Nguyễn Bồi, Hà Điền, Nguyễn Trọng Khoát, Vương Tràng, Vương Cai vẫn tiếp tục chống Pháp dưới sự lãnh đạo của Phan Đình Phùng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt