<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Cồn Nền

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1981, tại thôn Pháp Kê, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cồn Nền cách sông Gianh 2500m về phía Bắc, diện tích rộng 1000m2. Các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật vào các năm 1982 và 1985 với tổng diện tích 229m2. Tầng văn hoá dày trung bình là 0,5m.

Hiện vật thu được trong hai lần khai quật và lần phát hiện là 223 đồ đá, gồm có: rìu, cuốc, bôn, dao, đục, hòn nghiền, chày nghiền và 52 cục thổ hoàng; hàng ngàn mảnh gốm của “chạc gốm”, đồ đựng như nồi niêu, vò, bình bằng đất sét pha cát, làm bằng bàn xoay. Trong lần khai quật năm 1985 phát hiện được 2 mảnh đồng có thể là mảnh vỡ của thố hay thạp đồng ở độ sâu hơn 1m50. Di chỉ Cồn Nền thuộc hậu kỳ đồ đá mới của loại hình văn hoá khảo cổ học Bàu Tró kéo dài sang đầu thời đại kim khí.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt