<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Cổ Hiểm

Làng ở huyện Tuyên Hoá, nay là huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình, ở vùng núi đá vôi hiểm trở trên sông Năn. Năm 1885, vua Hàm Nghi dời Ấu Sơn, sơn phòng ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tới Quy Đạt rồi lại chuyển sang Cổ Hiểm.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt