<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Cổ Đà

Ngôi đền thôn Cổ Đà, xã Yên Phú, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Đối tượng suy tôn

Đền thờ Nguyễn Phục, tức Đông Hải Đại Vương. Ông vốn người làng Đoàn Lâm, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.  Ông làm quan dưới triều vua Lê Thánh Tông, chức Tham nghị xứ Thanh Hoá. Năm 1470, vua Lê Thánh Tông đem quân đi đánh Chiêm Thành, phong Nguyễn Phục chức Đốc lương đô chỉ huy, có nhiệm vụ vận chuyển lương thực ra chiến trường.

Đoàn thuyền của ông đến cửa Thần Phù thị gặp sóng to, gío lớn, không qua được. Lỡ hạn kỳ, ông phải chịu tội chết chém. thi hài ông được nàng hầu Mỹ Dạ đem về an táng tại khu Mao Cá, làng Cổ Đà, huyện Yên Mô, gần cửa Thần Phù.

Sau khi chiến thắng quân Chiêm trở về, đến cửa biển này, lại gặp gió to, sóng lớn, biển động, chiến thuyền nhà vua không qua được. Vua nhớ tới việc thuyền lương lỡ hạn kỳ là do bão sóng gây ra, nhà vua trong lòng hối hận, thương quan Đốc lương bị thác oan.  Trong lúc mơ màng, tâm thần bất định, vua chợt thấy quan đốc lương nhung trang tề chỉnh, đứng trước giường ngự, vái lạy mà tâu rằng: “kẻ hạ thần cảm ơn tri ngộ của bệ hạ, nên dẫu thác, linh hồn vẫn theo ra chiến trận. Nay nhờ hồng phúc quốc gia, bệ hạ dẹp xong Chiêm khấu, hạ thần lại xin theo hộ giá khải hoàn”. Vua Lê Thánh Tông chợt tỉnh, nhìn người thì không thấy đâu, nhìn ra mặt biển thì vừng đông đã hửng sáng, biển lặng sóng yên. Nhà vua ra lệnh cho cả đoàn quân vượt biển an toàn trở về rồi truy phong Nguyễn Phục tước Đông Hải Đại Vương, làm Phúc thần làng Cổ Đà, lại cho lập đền thờ bên lăng mộ.

Còn nàng Mỹ Dạ ở lại thôn Cổ Đà trông nom phần mộ Nguyễn Phục, và dạy dân làng cách bện thừng chão. Khi bà mất, dân lập miếu thờ gọi là đền vua Bà, còn đền Nguyễn Phục gọi là đền vua Ông, hoặc đền vua Ông, vua Bà. Thành hoàng Nguyễn Phục Đông Hải Đại Vương được hàng trăm nơi dựng đền miếu tôn thờ.  Riêng vùng biển Hà Trung, Thiệu Hoá và Tĩnh Gia đã có đến 43 xã thôn lập đền miếu phong thờ ông.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt