<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Phúc Miên Thanh

Tiểu sử
 

Danh sĩ Nguyễn Phúc Miên Thanh là con thứ 51 của vua Minh Mạng, hiệu Quân Đình, tự là Giản Trọng, tước phong Trấn Biên Quận Công, sinh năm Canh Dần (1830) tại kinh thành Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Ông bẩm sinh ốm yếu, hồi nhỏ tuổi đã ham học, yêu thơ văn. Ông từng nghiên cứu nhiều về kinh sử và y học. Tương truyền năm 1865, ông chữa khỏi bệnh cho vua Tự Đức, nhiều lần theo vua Thiệu Trị, Tự Đức trong các cuộc kinh lý trong nước và xướng hoạ thơ văn với các danh sĩ khác cùng vua Tự Đức. Con ông là Nguyễn Phúc Hường Vịnh cũng là một thi sĩ và danh y nổi tiếng.

Năm Đinh Sửu (1877), ông mất, hưởng dương 47 tuổi.

Tác phẩm
 

Các tác phẩm của ông:

  • Thuận An thi

  • Quân Đình thi thảo

  • Đào Trang thi tập


©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt