<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Nguyễn Phúc Khê

Tường Quận công Nguyễn Phúc Khê sinh năm Kỷ Sửu (1589), quê tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ông là con thứ mười chúa Tiên Nguyễn Hoàng và Minh Đức vương thái phi, em chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên và là chú chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan.

Ông giỏi võ nghệ, được cử làm Chưởng Cơ, rồi thăng làm Tổng trấn, tước Tường Quận Công, trong năm Bính Dần (1626). Từ đây ông được chúa Nguyễn Phúc Nguyên giao cho trông nom việc triều chính.

Năm Ất Hợi (1635), ông có công bình định xứ sở, được tặng Thượng trụ quốc, Tổng trấn, Quận Công.

Mẹ ông là Minh Đức vương thái phi lớn tuổi lại theo đạo Gia Tô, cố lập nhà thờ trong khuôn viên dinh thự của ông. Về sau, để tránh sự nghi ngờ tư thông ngoại quốc, ông dẹp bỏ nhà thờ ấy.

Năm Bính Tuất (1646), ông mất hưởng dương 57 tuổi, có đền thờ ở làng Nam Phổ và được thờ tại Thái miếu.

Đời Minh Mạng, ông được truy phong tước Nghĩa Hưng Quận vương.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt