<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tô Vĩnh Diện

Anh hùng QĐNDVN Tô Vĩnh Diện là chiến sĩ dũng cảm tại chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954, sinh năm Giáp Tý (1924), quê xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Bấy giờ để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công vào cứ điểm Điện Biên Phủ của quân Pháp, bộ đội ta kéo pháo lên các điểm cao để nhắm bắn thẳng vào đồn địch. Trong lúc kéo pháo, chẳng may dây đôi bị đứt, khẩu pháo bắt đầu tuột dốc.

Ông Tô Vĩnh Diện đã kịp thời lấy thân mình chèn bánh xe giữ khẩu pháo lại, cứu được pháo không tuột dốc, nhưng ông đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 trước khi thấy hoà bình được tái lập.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt