<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang

Sơ lược
 

Từ ngày 10.10.1427 – 3.11.1427 đã diễn ra trận Chi Lăng - Xương Giang, chiến thắng kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Minh kéo dài 10 năm của quân dân Đại Việt.

Chi tiết
 

Tháng 10.1427 viện binh nhà Minh chia làm 2 đạo quân tiến sang Đại Việt, đạo quân thứ nhất gồm 100.000 quân do Liễu Thăng chỉ huy từ Quảng Châu sang. Đạo quân thứ 2 do Mộc Thạnh chỉ huy gồm 50.000 quân từ Vân Nam dự kiến qua ngả Lào Cai để tiến về Đông Quan.

Ngày 8.10, đạo quân Liễu Thăng vượt biên giới vào vùng Lạng Sơn, lực lượng nghĩa quân vừa đánh vừa rút lui để dụ quân Minh vào trận địa ở ải Chi Lăng.

Ngày 10.10.1427, toàn bộ quân Minh lọt vào vòng mai phục của nghĩa quân, Liễu Thăng bị chém bên sườn núi Mã Yên, quân Minh rối loạn đội hình, bỏ chạy tan tác, hơn 10.000 binh lính bị tiêu diệt.

Sau chiến thắng Chi Lăng, nghĩa quân chiếm thành Xương Giang, đến ngày 3.11, nghĩa quân tiêu diệt gọn toàn bộ quân Minh tại khu vực này, thu vũ khí, quân trang, lương thực.

Sau khi đạo quân của Liễu Thăng bị tiêu diệt, đạo quân do Mộc Thạnh chỉ huy phải rút lui nhưng bị nghĩa quân truy kích, diệt trên 20.000 binh lính, bắt sống hàng nghìn quân. Ngày 16.12, tại phía Nam thành Đông Quan, Lê Lợi chấp nhận cho Vương Thông rút quân về nước.

Ngày 23.12.1427, quân Minh bắt đầu rút quân và đến ngày 3.1.1428, kết thúc việc rút toàn bộ quân Minh ra khỏi Đại Việt.

Thông tin mở rộng
 

Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang bao gồm 4 trận thắng

Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang bắt đầu từ ngày 10.10.1427 và kết thúc vào ngày 3. 11.1427. Trong khoảng thời gian này đã diễn ra 4 trận thắng lớn của nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo.

Trận tập kích trên cánh đồng Xương Giang đã tiêu diệt 50.000 quân Minh, bắt 30.000 tù binh, góp phần triệt tiêu gọng kìm thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy, dẫn đến hành động đầu hàng của Tổng chỉ huy Vương Thông cùng 50.000 quân, kết thúc cuộc kháng chiến 10 năm chống quân Minh.

Những trận đánh trong chiến thắng Chi Lăng –Xương Giang

Trận Chi Lăng (ngày 10.10.1427), tại trận này, đội quân tiên phong của quân Minh do Liễu Thăng chỉ huy bị thất thủ. Liễu Thăng bị chém ở khu vực ải Chi Lăng.

Trận Cần Trạm, thuộc khu vực Kép, Lạng Giang ngày nay (diễn ra vào ngày 15.10.1427), ở trận này, tướng Bảo Định Bá Lương nhà Minh phải tự vẫn.

Trận Hố Cát (ngày 3.11.1427), diễn ra trên cánh đồng Xương Giang nằm trên địa bàn các xã Tân Dĩnh, Xuân Hương, Mỹ Thái (Lạng Giang) và Thọ Xương Bắc Giang.

Tại cánh đồng Xương Giang, quân Minh do hai viên tướng là Thôi Tự và Hoàng Phúc chỉ huy đã bị vây chặt khiến quân Minh không thể chiếm lại thành Xương Giang. Sau hơn 10 ngày cố thủ ở đồng Xương Giang, quân Minh không còn đủ sức chiến đấu. Nghĩa quân Lam Sơn mở cuộc tiến quân, kết thúc trận Chi Lăng - Xương Giang, buộc quân Minh ở Đông Đô (Hà Nội) phải đầu hàng, xin rút quân về nước.

Thông tin tham khảo
 


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt