<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Trần Phú Cương

Liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang Việt Nam Trần Phú Cương quê xã Nại Văn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nhập ngũ năm 1947, vào Nam hoạt động tại nội thành Sài Gòn.

Lúc đầu làm ở công binh xưởng, sau chuyển qua công an tỉnh Gia Định.

Năm 1954, ông ở lại hoạt động bí mật ở nội thành Sài Gòn. Năm 1962, ông tham gia đội biệt động 159, làm công tác vận chuyển vũ khí, đưa rước cán bộ ra vào thành phố, gây cơ sở trong giới thợ mộc, thợ hồ ở vùng Chợ Đũi, đường Hồng Thập Tự, chợ Bến Thành. Đào hầm trong nhà chứa vũ khí. Trong công tác vận chuyển vũ khí đã có nhiều sáng kiến qua mắt địch, bình tĩnh và mau lẹ xử trí nhiều trường hợp khó khăn, nguy hiểm tưởng chừng không thể vượt qua.

Trong chiến dịch Mậu Thân (1968), ông hy sinh trong khi chỉ huy đánh chiếm đài phát thanh, được truy tặng danh hiệu anh hùng các lực lượng vũ trang năm 1978.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt