<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cửa sông Cung Hầu

Cung Hầu là 1 trong 2 cửa của sông Cổ Chiên, và là 1 trong 6 cửa của sông Tiền đổ ra biển Đông, nằm ven bờ của xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Theo nhà văn Sơn Nam, nguyên dưới thời nhà Nguyễn, cửa này có tên là cửa Cồn Ngao, sau này do Pháp viết trật thành cửa Cung Hầu. Đây là một trong những cửa biển lớn quan trọng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và của tỉnh Trà Vinh nói riêng, có nguồn tài nguyên hải sản dồi dào, nhiều loại hải sản có giá trị thương phẩm cao.

Phía Bắc cửa Cung Hầu là bãi tôm lớn của tỉnh Trà Vinh. Bãi tôm có diện tích khoảng 30.000 ha kéo dài từ thị trấn Mỹ Long ra đường thẳng sâu 30 m và kéo dài lên địa phận tỉnh Bến Tre; mùa vụ khai thác bãi tôm này trong mùa khô đạt khoảng 40%, sản lượng cao vào các tháng 11 năm trước đến tháng 1 năm sau và trong mùa mưa đạt khoảng 60% tổng sản lượng, sản lượng cao vào các tháng tháng 6 - 9 hàng năm. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Cung Hầu.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt