<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tạ Quang Cự

Danh tướng Tạ Quang Cự triều Nguyễn, quê ở tỉnh Nghệ An, sau dời về ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên (nay là huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Ông xuất thân là Cai đội, thăng làm vệ úy. Năm Đinh Hợi (1827), ông cùng Thống chế Phan Văn Thúy và Phó tướng Nguyễn Xuân lập chiến ông hiển hách giữ vững miền Nghệ Tĩnh, chống lại quân Xiêm xâm lược, được phong làm Phòng ngự sứ, trấn thủ ở Trấn Ninh. Đến năm Canh Dần (1830), thăng Tổng đốc An Tịnh kiêm lãnh Tuần vũ Nghệ An.

Năm Mậu Tuất (1838), vua Minh Mạng truyền dựng bia Võ công ở trước sân Võ miếu tại Kinh đô, bia ghi tên 20 danh tướng, tên ông đứng hàng thứ 11.

Sang đời Thiệu Trị, ông được gia phong Thái bảo, kiêm quản Hậu quân. Đầu đời Tự Đức, ông lại kiêm quản Tả quân, rồi về hưu.

Năm Nhâm Tuất (1862) ông mất, hưởng thọ 91 tuổi.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt