<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Cung Văn Hy

Cung Văn Hy là danh thần đời Gia Long (嘉隆; 1762 – 1820)- Minh Mạng (明命; 1791 – 1841), không rõ năm sinh, năm mất quê ở Quảng Đức.

Ông làm quan rất mực thanh liêm, có công đức với dân, được sĩ dân đương thời trọng vọng.

Năm Mậu 1828, triều đình thành lập Quốc sử quán và xuống chiếu thưởng lệ cho những người làm văn hóa, có sách hay được duyệt. Bây giờ, các danh sĩ đua nhau dâng sách đã soạn. Ông dâng trình bộ sách Khai quốc công nghiệm diễn chí gồm 7 quyển.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt