<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Bãi Đan Hà

Bãi Đan Hà nằm giữa sông Hồng, thuộc huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ. Bãi đất màu đỏ trồng giống quýt ngon.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt