<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Đanh

Làng Đanh, tức làng Thiết Đanh, xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Thành hoàng làng là Cao Sơn lập thạch vốn là 1 hòn đá tròn nhẵn, cao chừng 40 phân, được tách ra từ 3 hòn đá thờ chung với làng Bái Trại, xã Định Tăng, làng còn thờ 5 người họ Lê và 1 người họ Đinh, đã có công lập làng, cách nay chừng 1000 năm.

Hàng năm, làng Đanh mở lễ hội vào các ngày mồng 7 và 8, hội ăn Chạ (theo tục lệ cổ kết chạ, giao hiếu, giao lưu) với Bái Trại (2 làng thay phiên nhau đăng cai) dựng đình đun (đình tạm bằng tre lá xong hội dỡ bỏ). Sau các nghi lễ truyền thống là trò xé cù được tổ chức trước đình đun. Người ta trồng 2 cây tre ở 2 đầu sân chơi, trên mỗi cây tre treo một sọt tre. Cù là quả cầu đường kính bằng gang tay, gọi là hòn cù, nhẹ, sơn đỏ, trơn bóng rất khó cầm. Cỗ chạ giữa hai làng có xôi, thịt bò thui và thịt lợn luộc. Xôi đơm vào mâm, thịt bày ra lá (xôi chàm, thịt lá) mỗi mâm gồm 2 người làng nọ, 2 người làng kia. Thường có 50 cỗ chạ, mỗi mâm một chai rượu, nếu hết rượu bên chủ phải lo cho đủ, còn xôi thịt thì thừa thãi. Một sinh hoạt hội độc đáo nữa ở làng Đanh là tục vọng lão và rước lão. Lão ở làng Đanh được tịnh từ 39 tuổi (lão phe), từ 40 – 49 tuổi (lão nhưng) và từ 50 tuổi trở lên mơứi thực lão. Tất nhiên tục khao vọng lão ở đây cũng lắm nhiêu khê nhưng mọi người đều tuân thủ. Riêng những người vào tuổi 60 sau khi khao vọng được lên “ông ngoại”, “cố ngoại” thì được làng rước lão vào các ngày mồng 5, mồng 6 tết trong dịp làng tế thần.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt