<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Quán Đanh

Quán Đanh nằm ở phía bắc làng Đinh Xá còn gọi là làng Kẻ Đanh, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đây có 1 cái quán gọi là quán Bạc. Chuyện xưa kể rằng xưa có 1 viên quan và 1 số lính hầu công cán qua đây. Viên quan hách dịch này liền đánh lý trưởng và bị dân làng xông vào đánh lại. Mọi việc được tâu lên vua, vua ra lệnh triệt hạ cả làng. Nhờ quan thượng Láng Nguyễn Duy Thi (Lại bộ thượng thư) can thiệp nên làng mới không bị triệt hạ. Từ khi xảy ra vụ đó quán Bạc đổi thành quán Đanh tức là đánh quan nói láy lại và làng Đinh Xá còn có tên là Kẻ Đanh.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt