<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Đá Bàn

Di chỉ tại sườn núi Đá Bàn, thôn Tam Đa, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Phát hiện năm 1978. Hiện vật tìm thấy ngẫu nhiên có 2 rìu đồng và chùm lưỡi câu đồng


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt