<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Núi Ba Gò

Núi Ba Gò thuộc xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Có lẽ do núi có nhiều gò đất dị thường nên có tên gọi như thế.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt