<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đền Đại Giá Đại Vương

Đền Đại Giá Đại Vương được xây dựng ở phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đền thờ vị tướng đời Trần cầm quân đánh giặc và đã tử trận ở địa phương này. Để tưởng nhớ công ơn ông, dân làng đã lập đền để thờ cúng.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt