<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Núi Đại Huệ

Núi Đại Huệ thuộc địa phận của hai huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Núi có hai truông. Truông Băng thông ra Cự Đại ở Yên Thành và Truông Hến thông với xã Đoài ở Nghi Lộc. Sườn núi về phía tổng Xuân Liễu được ngăn thành bậc thang để trồng cây ăn quả (mít, hồng, chè, dứa...).


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt