<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Tháp Bà Chân Rế

Cách huyện lị huyện Hàm Thuận Bắc 11km về phía Tây Bắc là tháp Bà Chân Rế. Đây là khu tháp Chăm, khu tháp gồm 3 ngọn tháp: tháp Canh, tháp Cổng và tháp phụ nhỏ. Tháp được phát hiện vào khoảng năm 1990 – 1991, hầu hết các tháp đều bị đổ nát chỉ còn nền tháp. Tháp chính đổ phần đỉnh.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt