<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Đỗ Trọng Dư

Đỗ Trọng Dư là danh sĩ đời Gia Long, không rõ năm sinh, năm mất.

Năm Kỷ Mão 1819, ông đỗ Cử nhân, được bổ làm quan, nhưng ông không ham thích công danh và có lòng yêu mến công lý, thường công kích bọn quan lại sâu dân mọt nước đương thời rất gay gắt, nên bị cách chức vĩnh viễn.

Theo Huấn dịch thập điều: ông chính là tác giả tập truyện thơ Quan Âm Thị Kính một tác phẩm văn Nôm nổi tiếng trong thế kỷ XIX, lâu nay vẫn ghi tác giả khuyết danh.

 


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt