<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Căn cứ Đồn Vàng

Di tích lịch sử Đồn Vàng là khu căn cứ của nghĩa quân Lê Doãn Nha chống Pháp ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Cuộc khởi nghĩa nổ ra vào tháng 7/1885, do Lê Doãn Nha lãnh đạo, để hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt