<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Đông Hưng Thuận

 Năm 1944 là xã thôn của tổng Bình Thạnh Hạ, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định. Thời Việt Nam Cộng Hoà là làng của quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định. Ngày 29/4/1957, sáp nhập hai làng Đông Hưng Thuận và Tân Đông Thượng thành lập xã Đông Hưng Thuận, thuộc quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định. Xã có diện tích 1.280ha, dân số 31.348 người. Sau 30/4/1975, là xã của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích 426ha, dân số 24.846 người (1994). Từ ngày 6/1/1997, Đông Hưng Thuận trở thành tên phường của quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt