<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thị trấn Đông Khê

Đông Khê là thị trấn huyện lỵ của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, cách thị xã Cao Bằng 43 km, cách Phục Hoà 25 km, Thất Khê 47 km, Lạng Sơn 88 km. Hồi thuộc Pháp, Đông Khê được xây dựng thành đại lý hành chính.

Tháng 10/1950 La Văn Cầu lập chiến công ở đây. Ngày 25/5/1950, diễn ra trận tiến công của trung đoàn 174 của bộ đội chủ lực Việt Nam vào Đông Khê, cứ điểm quan trọng của Pháp trên đường số 4. Ngày 16/9/1950, diễn ra trận tiến công mở đầu chiến dịch Biên Giới (16/9-14/10/1950) của trung đoàn 174, 209 của bộ đội chủ lực Việt Nam, được tăng cường hai tiểu đoàn bộ binh (11, 426) và ba tiểu đoàn pháo 70mm và 75mm, vào cụm cứ điểm hiểm yếu Đông Khê.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt