<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Đồng Đậu

Di chỉ Đồng Đậu nằm trên gò Đồng Đậu, thuộc thôn Đông Hải, xã Minh Tân, huyện Yên Lạc, nay là thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Di chỉ Đồng Đậu là một trong những địa điểm khảo cổ học lớn, phong phú và điển hình với khoàng 85000m2. Di chỉ được phát hiện vào tháng 2-1962 và ba lần khai quật vào các năm 1965 – 1966, 1967, 1968-1969, 1984, 1987 và 1999.

Di chỉ Đồng Đậu khai quật ở địa tầng có chỗ sâu 3m đã thu được những hiện vật gồm công cụ sản xuất, vũ khí, đồ dùng sinh hoạt, đồ trang sức bằng những chất liệu khác nhau và bằng mảnh gốm có trang trí hoa văn mang đặc trưng các giai đoạn văn hoá Phùng Nguyên và Gò Mun.

Hiện nay phần lớn gò Đồng Đậu còn khá nguyên vẹn chưa được khai quật. Qua những lần khai quật các nhà khảo cổ học đã khẳng định di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu là di chỉ khảo cổ quan trọng bậc nhất về thời đại kim khí ở nước ta.

Di chỉ Đồng Đậu được phân chia thành 4 lớp riêng: Lớp dưới cùng thuộc văn hoá Phùng Nguyên, lớp giữa thuộc văn hoá Đồng Đậu và lớp trên thuộc văn hoá Gò Mun. Đồng thời trên cùng đã tìm thấy nhiều loại hình công cụ văn hoá Đông Sơn. Cho nên có thể nói di chỉ gò Đồng Đậu là tiêu biểu cho diễn trình phát triển của bốn giai đoạn văn hoá kế tiếp nhau liên tục thời các Vua Hùng.

Tại đây người ta còn khai quật được cho là khu mộ táng. Trong một hố thám sát nhỏ ở lớp văn hoá Phùng Nguyên đã phát hiện một bộ xương người còn bảo tồn tương đối tốt. Tử thi táng ở tư thế nằm ngửa, mặt nghiêng sang trái, tay phải đeo chiếc vòng đá to thuộc thời Phùng Nguyên khá điển hình. Đây là bộ  di cốt người thời văn hoá Phùng Nguyên còn khá nguyên vẹn tìm thấy đầu tiên ở nước ta, giúp các nhà khảo cổ học- nhân chủng có điều kiện nghiên cứu về nhân chủng, tập quán tín ngưỡng, nghề nghiệp… của dân cư giai đoạn này.

Hiện vật thu được sau những lần khai quật thật đa dạng, phong phú về chủng loại như đồ đá, đồng thau, sừng xương, gốm. ..Đa phần là những công cụ sản xuất, vũ khí, đồ dùng hàng ngày, một số làm thành đồ trang sức như vòng, hoa tai, nhẫn, hạt chuỗi, ... được tạo ra một cách công phu. Đặc biệt, kỹ nghệ chế tác xương – sừng đạt đến trình độ cao.

Đồ gốm Đồng Đậu rất phong phú, các đợt khai quật đã giới hạn thu về gần 12 vạn đồ gốm nguyên và mảnh gốm (266 hiện vật nguyên), gồm có: nồi, bình, bát, chén, dọi xe chỉ, khuôn đúc đồng, đồ rót đồng, bi gốm, tượng người, tượng bò, tượng gà, chạc gốm, thỏi đất nung, mảnh gốm ghè tròn.

Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu gồm 3 lớp văn hoá khảo cổ học phát triển liên tục từ hậu kỳ đồ đá mới đến thời đại kim khí, kéo dài trong khoảng 3500 – 2800 năm trước. Do tính chất điển hình của Đồng Đậu, nên Đồng Đậu được chọn làm đại biểu để định danh cho một nền văn hoá khảo cổ học mang tên là văn hoá khảo cổ học Đồng Đậu, hàng chục di tích có tính chất giống như Đồng Đậu đều được mang tên khảo cổ học Đồng Đậu.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt