<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di tích Căn cứ quân sự Đồng Dù

Căn cứ quân sự rộng 3km, dài 14km của quân đội Pháp rồi Mỹ xây dựng ở xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, được xây dựng và củng cố trong thời gian 1955-1975 để bảo vệ Sài Gòn. Sở dĩ gọi là Đồng Dù vì đây chính là cánh đồng lính Pháp tập nhảy dù.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt