<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Sông Đồng Đình

Sông làm ranh giới hai xã Long Hòa và Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh từ ngã ba sông Lò Vôi và sông Dinh Bà, chảy ra vàm sông Ngã Bảy, dài độ 2.200m. Đây là một trong những nhánh của sông Lòng Tàu. Đồng Đình có lẽ  vốn là tên cây (cũng gọi Đùng Đình), loại cây thuộc họ dừa, mọc thành khóm, bẹ lá có sợi dùng để khâu nón.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt