<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Đồng Mây

Di chỉ khảo cổ học được phát hiện năm 1972, tại xã Quảng Thắng, huyện Quảng Xương cũ, nay thuộc thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Các nhà khảo cổ đã tiến hành đào thám sát với hố 2,20m2, tầng văn hoá 0,50m. Hiện vật chủ yếu là gốm màu đỏ gạch, hoa văn thừng, khắc vạch, một cục đất nung hình trụ. Di chỉ có niên đại thuộc văn hoá khảo cổ học Đông Sơn.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt