<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Làng cổ Đông Thái

Làng thuộc xã Yên Đồng, sau là xã Việt Yên Hạ, huyện La Sơn, phủ Đức Thọ, nay là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, ở hữu ngạn sông La. Có nghề dệt lụa đẹp gọi là lụa Hạ. Làng văn vật, có nhiều người đỗ đại khoa cuối thời Lê và đời Nguyễn: Pham Tam Tĩnh, Phan Đình Tuyển, Phan Đình Phùng, Phan Bảo Định, Phan Huy Nhuận, Phan Trọng Mưu, Hoàng Ngọc Phách.

Phan Đình Phùng (1847-1895), đỗ đình nguyên tiến sĩ 1877, làm quan thăng đến Ngự sử, 1885 hưởng ứng chiếu Cần Vương, được giao chức Hiệp thống quân vụ và tổ chức chỉ huy cuộc kháng chiến chống Pháp, lấy núi Vụ Quang làm căn cứ.  Nghĩa quân hoạt động gây cho Pháp nhiều tổn thất.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt