<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Đông Sơn

Vị trí

Huyện của tỉnh Thanh Hoá. Đông giáp thành phố Thanh Hoá. Tây giáp huyện Triệu Sơn. Nam giáp huyện Nông CốngQuảng Xương. Bắc giáp huyện Thiệu Hoá.

Thông tin sơ lược

Diện tích: 106,4km2

Dân số: 107.900 người (2004)

Mật độ dân số:1.015 người/km2

Bao gồm thị trấn Rừng Thông và 19 xã: Đông Thanh, Đông Tiến, Đông Lĩnh, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Ninh, Đông Minh, Đông Anh, Đông Xuân, Đông Thịnh, Đông Tân, Đông Hoà, Đông Yên, Đông Văn; Đông Hưng, Đông Vinh, Đông Quang, Đông Phú và Đông Nam.

Lịch sử

Đời nhà Trần huyện Đông Sơn thuộc trấn Thanh Đô, tên huyện Đông Sơn cũng có từ đây. Thời thuộc Minh thuộc phủ Thanh Hoá. Thời Lê Quang thuận thuộc phủ Thiệu Thiên, sau Gia Long đổi Thiệu Thiên thành Thiệu Hoá. Huyện Đông Sơn thuộc phủ Thiệu Hoá.

Năm 1928, huyện Đông Sơn đổi thành phủ, bao gồm có bảy tồng, 115 làng và 5.794 dân đinh. Ngày 5-7-1977 theo Nghị định số 177/HÐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), huyện Ðông Sơn sáp nhập 16 xã của huyện Thiệu Hoá và đổi tên huyện Ðông Sơn thành huyện Ðông Thiệu. Lúc này, huyện Ðông Thiệu có 36 xã.

Ngày 30-8-1982, theo Nghị định số 149/HÐBT của Hội đồng Bộ trưởng đổi tên thành huyện Ðông Sơn.

Ngày 28-4-1992, thành lập thị trấn Rừng Thông (trung tâm huyện lỵ được thành lập). Lúc này huyện Ðông Sơn có 36 xã và một thị trấn (thị trấn được thành lập trên cơ sở cắt một phần đất của các xã: Ðông Xuân, Ðông Tân và Ðông Lĩnh).

Thực hiện Nghị định số 72/CP ngày 18-1-1996 của Chính phủ, tách 16 xã của huyện Thiệu Hoá được sáp nhập vào Ðông Sơn trước kia ra khỏi Ðông Sơn. Trong 16 xã đó, 15 xã để tái lập huyện Thiệu Hoá, 1 xã Ðông Cương còn lại sáp nhập vào thành phố Thanh Hoá. Huyện Ðông Sơn còn lại 19 xã và 1 thị trấn huyện lỵ.

Tiềm năng

Đông Sơn là cửa ngõ quan trọng của các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, có đầy đủ lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế - xã hội.

Đông Sơn không chỉ biết đến với làng nghề truyền thống trạm khắc đá núi nhồi mà Đông Sơn còn được biết về như là một trong những cái nôi của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt