<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Núi Đồng Trụ

Núi Đồng Trụ còn có tên khác của núi Hồng Lĩnh ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, tức là núi Lam Thành, bên bờ sông Lam. Tương truyền, trên núi có cột đồng của Mã Viện, nhưng không thấy dấu vết gì, chỉ có thành của tướng Minh là Trương Phụ và cột cờ bằng đá..


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt