<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Di chỉ Đồng Trưởi

Di chỉ mộ cổ tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnhThanh Hoá. Khu mộ nằm ở sườn một quả đồi thấp, có suối nhỏ chảy dưới chân đồi. Ở đây có ít nhất 2 loại mộ: Loại I là các mộ lớn có chôn các hòn mồ xung quanh là các loại đá phiến nhỏ, dài, bở, màu xám đen, 1 vài hòn có ghi chữ Hán. Loại II là mộ có rải than ở dưới, rải mảnh sành, đặc biệt có một chiếc trống đồng loại II Hê gơ, 1 thạp gốm thời Trần cỡ lớn, 1 số đồ sành vỡ nát. Đây là khu mộ cải táng của người Mường.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt