<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Thị xã Đồng Xoài

Thị xã tỉnh lỵ tỉnh Bình Phước. Trước đây là tỉnh Sông Bé. Đông, Bắc và Nam đều giáp huyện Đồng Phú. Phía Tây giáp huyện Chơn Thành.

Diện tích: 169,6km2

Dân số: 50.800 người

Mật độ dân số: 300 người/km2

Bao gồm tỉnh lỵ Đồng Xoài và 4 phường: Tiến Thành, Tiến Hưng, Tân Thành và Tân Xuân.


©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt