<
Trang chủ » Tri Thức Việt
Từ khóa Toàn văn
Huyện Đồng Phú

Huyện của tỉnh Bình Phước. Tây giáp thị xã Đồng Xoài. Bắc giáp huyện Phước Long. Đông Bắc giáp huyện Bù Đăng. Đông Nam giáp tỉnh Đồng Nai. Tây Nam giáp tỉnh Bình Dương.

Diện tích: 929,1 km2

Dân số: 58.500 người

Mật độ: 63 người/km2

Huyện lỵ: thị trấn Tân Phú

Bao gồm thị trấn Tân Phú và 10 xã: Đồng Tâm, Thuận Lợi, Thuận Phú, Đồng Tiến, Tân Phước, Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Tiến, Tân Hoà, Tân Lập.

Huyện Đồng Phú xưa là huyện của tỉnh Sông Bé trên cơ sở hợp nhất hai huyện Đồng Xoài và Phú Giáo. Năm 1996 Bình Phước được thành lập lập trên cơ sở của tỉnh Sông Bé. Thị xã là Đồng Xoài. Đồng Phú là huyện của tỉnh Bình Phước còn Phú Giáo là huyện của tỉnh Bình Dương.

Đến với Đồng Phú quý khách có thể cắm trại, dã ngoại tại khu du lịch Suối Lam.


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt